نوشته هایی با برچسب "برنامه حقیقت بندگی"

چهار شرط اجابت دعا ؛ چگونه همواره یاد خدا باشیم پای درس استاد مرحوم آیت الله آقا مجتبی تهرانی؛

چهار شرط اجابت دعا ؛ چگونه همواره یاد خدا باشیم

فرد دعا کننده باید معرفت داشته باشد نسبت به کسی که از او درخواست می کند؛ باید بدانیم که خداوند متعال منتظر است که ما از او درخواستی بکنیم و او نیز حاجت ما را اجابت کند. به گزارش پرس شیعه؛ برنامه حقیقت بندگی هر شب در ماه...

تأثیر وجود اولیای الهی در جذب منفعت و دفع ضرر پای درس استاد مرحوم آیت الله آقا مجتبی تهرانی؛

تأثیر وجود اولیای الهی در جذب منفعت و دفع ضرر

وجود ولی خدا در جامعه سبب جذب منفعت و دفع ضرر می شود؛ اگر اولیای خدا به کسی دستور کاری بدهد حتما دعایش مستجاب می شود و این امر، ردخور ندارد؛ در واقع دعای اولیای الهی در ماسوی الله اثر می گذارد. به گزارش پرس شیعه؛ برنامه...