هیچ کشوری نمی تواند برای برنامه موشکی ایران تصمیم بگیرد دهقان:

هیچ کشوری نمی تواند برای برنامه موشکی ایران تصمیم بگیرد

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گفت: برنامه موشکی ایران به آمریکا و دیگر کشورها ارتباط ندارد و هیچ کشوری اجازه ندارد برای برنامه موشکی جمهوری اسلامی تصمیم گیری کند. به گزارش پرس شیعه به نقل از اداره کل تبلیغات دفاعی...