انتشار کتاب «برنامه هسته‌ ای ایران و حقوق بین الملل»

انتشار کتاب «برنامه هسته‌ ای ایران و حقوق بین الملل»

کتاب «برنامه هسته ای ایران و حقوق بین الملل» به قلم «دانیل اچ. جوینر» استاد حقوق دانشگاه آلاباما آمریکا منتشر شد. به گزارش پرس شیعه؛ پرونده هسته ای ایران، تحریم های این کشور و در نهایت امضای برجام، یکی از بزرگترین...