راز موفقیت حشد الشعبی عراق الگو برداری از بسیج ایران است دبیرکل «نُجَباء» مطرح کرد:

راز موفقیت حشد الشعبی عراق الگو برداری از بسیج ایران است

دبیر کل مقاومت اسلامی نجباء در سخنانی اظهار داشت: راز موفقیت حشد الشعبی عراق الگوبرداری از بسیج در ایران است. به گزارش پرس شیعه؛ شیخ «اکرم الکعبی» دبیرکل جنبش مقاومت اسلامی «نُجَباء» امروز یکشنبه در جریان یک نشست...