شایعه :رویت بشقاب پرنده ناشناس در آسمان تهران!

شایعه :رویت بشقاب پرنده ناشناس در آسمان تهران!

متن شایعه "فوری/ رویت یک بشقاب پرنده در آسمان تهران شرح خبر مشاهده یک بشقاب پرنده در آسمان تهران در روز سه شنبه ١ تیر ماه " پاسخ شایعه ۱٫ این تصویر واقعی نیست هیچ گزارشی از رویت بشقاب پرنده یا هر پرنده مشکوکی در هیچ نقطه...