جنجال بطری‌ های مشروب آقازاده کویتی در فرودگاه

جنجال بطری‌ های مشروب آقازاده کویتی در فرودگاه

پافشاری یکی از اعضای خاندان حکومتی درکویت برای وارد کردن چند بطری مشروب که از خارج با خود آورده بود، درفرودگاه بین المللی کویت جنجال آفرید. به گزارش پرس شیعه؛  روزنامه کویتی " الرأی" در شماره روز سه شنبه خود به نقل از...