تصاویر سوریه قبل و بعد از جنگ

تصاویر سوریه قبل و بعد از جنگ

گروه های تروریستی با حمایت برخی کشورهای منطقه طی چند سال گذشته با راه اندازی جنگ، سوریه را به ویرانه ای تبدیل کرده اند و شهرها و زیر ساخت های اقتصادی این کشور به نابودی کشانده شده است. دراین تصاویر نماهایی از نقاط مختلف...