مسکو نزدیک شدن بمب‌ افکن روس به هواپیمای مسافر بری ایسلند را رد کرد سخنگوی وزارت دفاع روسیه:

مسکو نزدیک شدن بمب‌ افکن روس به هواپیمای مسافر بری ایسلند را رد کرد

سخنگوی وزارت دفاع روسیه اعلام کرد هیچیک از بمب‌ افکن‌ های روسیه به هواپیمای غیرنظامی ایسلند نزدیک نشده‌ اند. به گزارش پرس شیعه به نقل از اسپوتنیک، وزارت دفاع روسیه امروز ادعای ایسلند درباره پرواز بمب افکن های روسیه...