سقوط بمب افکن B-۵۲ آمریکا در اقیانوس آرام

سقوط بمب افکن B-۵۲ آمریکا در اقیانوس آرام

بمب افکن B-۵۲ آمریکا که از نسل هواپیماهای قدیمی این کشور بشمار می رود در جزیره گوام در اقیانوس آرام سقوط کرد. به گزارش پرس شیعه به نقل از روزنامه «پاکستان»، بمب افکن B-۵۲ آمریکا که از نسل هواپیماهای قدیمی این کشور بشمار...