بمب‌ های هسته‌ ای آمریکا در اروپا عملیاتی می‌ شود؟

بمب‌ های هسته‌ ای آمریکا در اروپا عملیاتی می‌ شود؟

موسکو با تأکید بر این که بمب‌های هسته ای «هوشمند» آمریکا را سلاحی «اخلاقی» محسوب نمی‌کند، دربارۀ تلاش واشنگتن برای تبدیل بمب‌های هسته‌ای از سلاحی «بازدارنده» به سلاحی «عملیاتی» هشدار داد. به گزارش پرس شیعه؛...