مقابله با مزدوران سعودی و بر جاماندن ۶ شهید و زخمی در مارب تحولات یمن؛

مقابله با مزدوران سعودی و بر جاماندن ۶ شهید و زخمی در مارب

توقف مزدوران سعودی در استان مارب توسط نیروهای ارتش و کمیته های مردمی و برجاماندن ۶ شهید و زخمی در حمله جنگنده های سعودی به بخش «صرواح» این استان از جمله تحولات یمن است. به گزارش پرس شیعه به نقل از سبا، نیروهای ارتش و...