ناو گروه نیروی دریایی ارتش به بندر باکو اعزام شد

ناو گروه نیروی دریایی ارتش به بندر باکو اعزام شد

ناوگروه نیروی دریایی ارتش شامل ناوشکن دماوند و ناو موشک انداز جوشن صبح امروز با بدرقه فرمانده ناوگان شمال نداجا به سمت بندر باکو اعزام شد. به گزارش پرس شیعه؛ امیر دریادار افشین رضایی حداد صبح امروز در مراسم اعزام...