ناو گروه نیروی دریایی ارتش در بندر دارالسلام تانزانیا پهلو گرفت

ناو گروه نیروی دریایی ارتش در بندر دارالسلام تانزانیا پهلو گرفت

ناوگروه سی و هشتم نیروی دریای ارتش جمهوری اسلامی ایران ناو پشتیبانی بوشهر در بندر دارالسلام تانزانیا پهلو گرفت. به گزارش پرس شیعه؛ ناوگروه سی و هشتم نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران متشکل از ناوشکن شهید نقدی،...