دولت کویت با اعطای بنزین رایگان به شهروندان موافقت کرد

دولت کویت با اعطای بنزین رایگان به شهروندان موافقت کرد

دولت کویت به دنبال اعتراضات گسترده مردم در شبکه های اجتماعی و تهدیداتی که توسط تعدادی از نمایندگان مجلس برای استیضاح وزرا مطرح شد، با اعطای بنزین رایگان به شهروندان موافقت کرد. به گزارش پرس شیعه؛ اعضای دولت و مجلس...