پاداش متفاوت در اندونزی برای قرآن خواندن

پاداش متفاوت در اندونزی برای قرآن خواندن

بعضی از جایگاه‌ های سوخت در پایتخت اندونزی، در ماه مبارک رمضان به مشتری‌ های خود در مقابل خواندن یک جزء قرآن، مقداری بنزین مجانی می‌دهند! به گزارش پرس شیعه به نقل از "الغد پرس"، این طرح باعث شده است که بعضی از...