هواپیمای آموزشی هند در منطقه بنگال سقوط کرد

هواپیمای آموزشی هند در منطقه بنگال سقوط کرد

هواپیمای آموزشی نیروی هوایی هند با دو سرنشین در غرب منطقه بنگال سقوط کرد. به گزارش پرس شیعه به نقل از روزنامه «پاکستان»، هواپیمای آموزشی نیروی هوایی هند که حامل دو سرنشین بود در غرب منطقه بنگال سقوط کرد. دو خلبان این...