بنیاد آمریکایی: بازداشت ۳۱بحرینی در یک هفته

بنیاد آمریکایی: بازداشت ۳۱بحرینی در یک هفته

بنیاد آمریکایی دفاع از دموکراسی و حقوق بشر بحرین اعلام کرد که حدود ۳۱ نفر در بحرین از ۱۸ تا ۲۴ ژانویه جاری بازداشت شده اند. به گزارش پرس شیعه، این بنیاد که مقرش در واشنگتن پایتخت آمریکاست، در گزارش هفتگی خود خاطرنشان...