اطلاعیه پایگاه اسرا درباره اخبار دیدار های آیت الله جوادی آملی در پی اشاعه برخی اخبار نادرست صادر شد؛

اطلاعیه پایگاه اسرا درباره اخبار دیدار های آیت الله جوادی آملی

در پی برخی اقدامات ناصواب رسانه ای و اشاعه اخبار نادرست پیرامون برخی دیدار های آیت الله جوادی آملی، دفتر این مرجع تقلید، اطلاعیه ای منتشر نمود. به گزارش پرس شیعه به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بنیاد اسراء، متن این...