تقویت بنیه دفاعی کشور امنیت اقتصادی را به همراه دارد سردار رمضان شریف:

تقویت بنیه دفاعی کشور امنیت اقتصادی را به همراه دارد

مسئول روابط عمومی کل سپاه با تاکید بر اینکه ایران اسلامی امروز امن ترین کشور منطقه است گفت: قطعا تقویت بنیه دفاعی کشور به پایدار شدن این امنیت کمک می کند. به گزارش پرس شیعه به نقل از سپاه نیوز، سردار رمضان شریف به تشریح...