بن بست عربستان و ایران جدی شد تایمز گزارش داد:

بن بست عربستان و ایران جدی شد

اکثر کشور ها بدنبال بازگشت قیمت نفت به روز های قبلی خود می باشد و در حال حاضر بدون توافق کشور ها و کاهش تولیدات نفتی این امر محقق نخواهد شد. به گزارش پرس شیعه؛ مجله تایمز در گزارشی با عنوان "عربستان در بن بستی با ایران"...