آیت الله بهجت می فرمود:کدام معشوق شایسته عشق ورزی است؟ آیت الله بهجت:

آیت الله بهجت می فرمود:کدام معشوق شایسته عشق ورزی است؟

مرحوم حضرت آیت الله العظمی بهجت می فرمود: خدا کند در ما عشقی پیدا شود به مجموعه قرآن و عترت تا بدانیم که آن‌ها از هر معشوقی بیشتر شایسته‌ی عشق ورزی هستند. به گزارش پرس شیعه، مرحوم حضرت آیت الله العظمی بهجت می فرمود: خدا...