ویرایشی تازه از نقد عقل محض کانت معرفی کتاب؛

ویرایشی تازه از نقد عقل محض کانت

چاپ ویرایش دوم ترجمه کتاب نقد عقل محض نوشته ایمانوئل کانت، توسط نشر ققنوس منتشر و راهی بازار نشر شد. به گزارش پرس شیعه؛ کتاب «نقد عقل محض» نوشته ایمانوئل کانت به تازگی با ترجمه بهروز نظری توسط نشر ققنوس منتشر و راهی...