بورس تحصیلی دانشگاه یاسوج به پذیرفته شدگان ممتاز

بورس تحصیلی دانشگاه یاسوج به پذیرفته شدگان ممتاز

معاون آموزشی دانشگاه یاسوج از اعطای بورس تحصیلی به پذیرفته شدگان ممتاز کنکور سراسری و آزمون کارشناسی ارشد دراین دانشگاه خبر داد. به گزارش پرس شیعه؛ عباس نیک نژاد گفت: این بورس تحصیلی با هدف جذب دانشجویان ممتاز در...