بوسه‌ درد سرساز در کویت!

بوسه‌ درد سرساز در کویت!

پس از اینکه وزارت کشور کویت در حکمی به نیروهای امنیتی زندان مرکزی اعلام کرد: بوسیدن بینی مخالف برجسته کویتی برای فرد خاطی دو سال زندان دارد، جنجال گسترده‌ای میان حامیان دولت و مخالفان آن به وجود آورد. به گزارش پرس...