آمریکا بوکو حرام را وارد جنگ با شیخ زکزاکی کرد

آمریکا بوکو حرام را وارد جنگ با شیخ زکزاکی کرد

به دنبال سفر جان کری به نیجریه، به پیشنهاد آمریکا مقام های نیجریه برخورد خشن و شدید با شیخ زکزاکی و یارانش را به بوکو حرام می سپارند. به گزارش پرس شیعه؛ حرکت اسلامی نیجریه به نقل از برخی ماموران موثق امنیتی ارتش آن کشور...