۳۰ سال از عمرم را وقف بو علی سینا کردم مدیر طرح پژوهشی تصحیح الهیات شفا در اروپا:

۳۰ سال از عمرم را وقف بو علی سینا کردم

آموس برتولاچی، مدیر طرح پژوهشی تصحیح الهیات شفا در اروپا گفت: ۳۰ سال از عمر خود را وقف بوعلی سینا کرده‌ام و تا کنون ۲۳۰ نسخه از الهیات شفا را شناسایی کرده ام. به گزارش پرس شیعه؛ مدیر طرح پژوهشی تصحیح الهیات شفا در...