اعتراض چین به بیانیه پایانی جی هفت

اعتراض چین به بیانیه پایانی جی هفت

وزارت خارجه چین به بیانیه پایانی سران جی هفت که در بخشی از آن به مسائل موجود در دریای چین اشاره شده بود واکنش نشان داد. به گزارش پرس شیعه به نقل از شینهوا، هوا چون اینگ سخنگوی وزارت امور خارجه چین در واکنشی شدید به...