ایران و افغانستان بر لزوم دست یابی بر مناسبات پایدار تاکید کردند در بیانیه ای مشترک؛

ایران و افغانستان بر لزوم دست یابی بر مناسبات پایدار تاکید کردند

ایران و افغانستان در پایان سفر محمد حنیف اتمر مشاور امنیت ملی افغانستان به تهران بیانیه مشترکی صدر کردند. به گزارش پرس شیعه؛ در راستای مشورت ها و همکاری های دوجانبه و منطقه ای بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی...