بیانیه پایانی معتکفان سراسر کشور قرائت شد در ۷ بند؛

بیانیه پایانی معتکفان سراسر کشور قرائت شد

قم - بیانیه پایانی معتکفان سراسر کشور شامل هفت بند، در آخرین ساعات مراسم معنوی اعتکاف قرائت شد. به گزارش پرس شیعه؛ بیانیه پایانی معتکفان سراسر کشور که ظهر شنبه توسط ستاد اعتکاف قم در سومین روز از مراسم اعتکاف در جمع...