تأسیس مرکز بیت‌ الحکمه برای آشنایی علاقه‌ مندان با فلسفه

تأسیس مرکز بیت‌ الحکمه برای آشنایی علاقه‌ مندان با فلسفه

آیت‌ الله سعادت مصطفوی حکمت را تعقل و اندیشیدن در امور زندگی خواند و گفت: مرکزی به نام بیت‌ الحکمه تأسیس شده است تا علاقه‌مندان به صورت آزاد با فلسفه آشنا شوند؛ زیرا با توجه کردن به حقایق هستی، می‌توان مضامین کلام وحی...