تصاویر: رؤسای جمهور آمریکا … بیماران پشت پرده

تصاویر: رؤسای جمهور آمریکا … بیماران پشت پرده

با افشای بیماری هیلاری کلینتون که عوارض آن چند بار جلوی دوربین خبرگزاری ها دیده شد، این روزها جنجال تازه ای درباره سلامتی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری به راه افتاده؛ اما این مسأله تنها گریبان گیر کلینتون نبوده است،...