حمله دو صهیونیست به اتاق محمد القیق در بیمارستان عفوله

حمله دو صهیونیست به اتاق محمد القیق در بیمارستان عفوله

همسر «محمد القیق» روزنامه نگار اسیر فلسطینی از حمله یک شهرک نشین و نظامی صهیونیست به اتاق وی در بیمارستان عفوله خبر داد. به گزارش پرس شیعهبه نقل از فلسطین الیوم، همسر «محمد القیق» روزنامه نگار اسیر فلسطینی اعلام کرد...