بیمارستان فلوجه به صورت کامل آزاد شد

بیمارستان فلوجه به صورت کامل آزاد شد

نیروهای ارتش عراق در ادامه پیشروی های خود موفق شدند بیمارستان فلوجه را به صورت کامل آزاد کنند و تروریست ها را از این مکان بیرون کنند. به گزارش پرس شیعه به نقل از شبکه سومریه نیوز، نیروهای عراقی موفق شدند بیمارستان شهر...