مجازاتی مضحک برای آزار زنان پرستار در عربستان

مجازاتی مضحک برای آزار زنان پرستار در عربستان

در بیمارستان های عربستان، مجازات آزار زنان پرستار، تغییر شیفت های کاری و یا جریمه نقدی است. به گزارش پرس شیعه؛ دکتر "صباح ابوزناده" مشاور پرستاری در عربستان گفت: آزارِ زنانِ پرستار، به پدیده ای فراگیر در بیمارستان های...