«اشرف غنی» حمله تروریستی به بیمارستان کویته را محکوم کرد

«اشرف غنی» حمله تروریستی به بیمارستان کویته را محکوم کرد

رئیس جمهور افغانستان حمله تروریستی به بیمارستانی در شهر کویته پاکستان را به شدت محکوم کرده است. به گزارش پرس شیعه به نقل از خبرگزاری «جمهور»، اشرف غنی رییس جمهور افغانستان، حمله تروریستی روز دوشنبه در بیمارستانی در...