شیوع بیماری خطرناک پوستی در الرقه‌ سوریه

شیوع بیماری خطرناک پوستی در الرقه‌ سوریه

بر اساس اطلاعات بدست آمده‌ توسط مراکز بهداشت سوریه‌، یک نوع بیماری خطرناک پوستی در سوریه‌ شایع شده‌ است. به‌ گزارش پرس شیعه به‌ نقل از رسانه‌ های محلی سوریه، بیماری leishmaniasis نوعی بیماری عفونی پوستی بسیار خطرناک است...