کلینتون بعد از سه روز بیماری چه گفت؟

کلینتون بعد از سه روز بیماری چه گفت؟

"هیلاری کلینتون" نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، پس از سه روز بستری شدن در خانه، اعلام کرد: "هیچ گاه تسلیم نخواهم شد". به گزارش پرس شیعه؛ هیلاری کلینتون در حضور هوادارانش در شهر گرینزبورو در ایالت...