بیمه اولویت اصلی معاونت مطبوعاتی است انتظامی در کردستان:

بیمه اولویت اصلی معاونت مطبوعاتی است

سنندج – معاون امور مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: بیمه یکی از اولویت های ماست و به همین دلیل با هدف حمایت از خبرنگاران این موضوع در تمامی برنامه های معاونت قرار دارد. به گزارش پرس شیعه، حسین انتظامی دوشنبه شب در...