بینایی یک زن نابینا با سلول درمانی

بینایی یک زن نابینا با سلول درمانی

یک زن نابینای اهل بالتیمور به واسطه پیشرفت های صورت گرفته در زمینه سلول درمانی، بینایی خود را مجددا بدست آورد. به گزارش پرس شیعه، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سلول های بنیادی، «ونا بلتون» تا دو سال گذشته قادر به دیدن...