بینش سیاسی پایین دولتمردان آمریکا موجب شکست این کشور شده است آیت الله نعیم آبادی:

بینش سیاسی پایین دولتمردان آمریکا موجب شکست این کشور شده است

بندرعباس - امام جمعه بندرعباس گفت: آمریکا هر روز به دلیل بینش سیاسی بسیار پایین دولتمردانش در حال شکست است. به گزارش پرس شیعه؛ آیت الله غلامعلی نعیم آبادی در خطبه های نماز جمعه این هفته بندرعباس با اشاره به برگزاری...