بیگانه ستیزی در زامبیا به بهانه اعتراض به قتلهای آئینی

بیگانه ستیزی در زامبیا به بهانه اعتراض به قتلهای آئینی

پایتخت زامبیا به دنبال شایعه آزادی یکی از متهمین پرونده آئین قربانی انسان، صحنه وقوع یکی از شدیدترین خشونت های ناشی از بیگانه هراسی بود. به گزارش پرس شیعه به نقل از بی بی سی، بیش از ۲۵۰ نفر از مردم شهر «لوزاکا» - پایتخت...