تشدید رقابتهای منطقه‌ای روسیه و ترکیه باعث بی‌ثباتی منطقه می‌شود

تشدید رقابتهای منطقه‌ای روسیه و ترکیه باعث بی‌ثباتی منطقه می‌شود

استاد دانشگاه کالیفرنیا برکلی معتقد است که تشدید رقابت های منطقه ای بین ترکیه و روسیه می تواند افزایش کلی بی ثباتی در منطقه را به دنبال داشته باشد به گزارش پرس شیعه به نقل ازخبرگزاری مهر- گرووه بین الملل: به رغم آغاز...