فرار به جلوی عربستان برای کتمان بی لیاقتی اداره حج

فرار به جلوی عربستان برای کتمان بی لیاقتی اداره حج

ولیعهد رژیم سعودی اعلام کرد: با هرکس که در صدد خدشه وارد کردن به امنیت حرمین شریفین برآید، برخورد خواهد شد. به گزارش پرس شیعه؛ ولیعهد عربستان و معاون رئیس شورای وزیران و وزیر کشور و رئیس کمیته عالی حج عربستان، با تاکید...