صندوق بین المللی پول: بی‌ پولی عربستان تا ۵ سال دیگر

صندوق بین المللی پول: بی‌ پولی عربستان تا ۵ سال دیگر

صندوق بین المللی پول اعلام کرد که با توجه به کاهش شدید بهای نفت، کشورهای عربی از جمله عربستان به زودی با کسری بودجه مواجه خواهند شد. به گزارش پرس شیعه به نقل از پایگاه الوفد، صندوق بین المللی پول در گزارشی اعلام کرد که...