بی کفایتی آل سعود در اداره حرمین شریفین و صد عن سبیل الله یاداشت؛

بی کفایتی آل سعود در اداره حرمین شریفین و صد عن سبیل الله

انجام فریضه الهی حج که آرزوی همگان و حق مسلم و شرعی همه مسلمین جهان است، با بی‌ کفایتی و کینه‌ ورزی حاکمان وهابی و سلفی آل سعود در صد عن سبیل الله چنان‌که شواهد نشان می‌دهد در سال جاری حجاج شریف ایرانی را از فیض حج،...