تأثیر تربیتی امام حسین (ع) بر علی اکبر (ع) اصحاب الحسین (ع)

تأثیر تربیتی امام حسین (ع) بر علی اکبر (ع)

شباهت خلقت علی اکبر (ع) به رسول اکرم (ص) تا حدی بود که امام حسین (ع) نسبت به وی فرمودند: «وَ کُنَّا إِذَا اشْتَقْنَا إِلَى نَبِیِّکَ نَظَرْنَا إِلَیْهِ؛ خدایا ما هرگاه مشتاق پیامبرت می‎شدیم، به او نگاه می‎کردیم.  علی بن...