بمباران تأسیسات هسته ای ایران / برنامه موشکی تحت نظارت بین المللی ویکی‌ لیکس اظهارات هیلاری را فاش کرد:

بمباران تأسیسات هسته ای ایران / برنامه موشکی تحت نظارت بین المللی

پایگاه افشاگر «ویکی‌ لیکس» در اسنادی که به تازگی درباره اظهارات «هیلاری کلینتون» منتشر کرد؛ سخنان وی درباره برنامه هسته ای و موشکی ایران را نیز مورد توجه قرار داده است. به گزارش پرس شیعه به نقل از رِد ایت، پایگاه...