تابعیت مصری قرضاوی لغو می شود

تابعیت مصری قرضاوی لغو می شود

دادگاهی در مصر دادخواست برای لغو تابعیت یوسف قرضاوی را بررسی می کند. به گزارش پرس شیعه؛ شعبه دوم دادگاه عدالت اداری مصر به ریاست قاضی احمد الشاذلی امروز دادخواست لغو تابعیت مصری یوسف قرضاوی را بررسی می کند. قرضاوی...