کتاب داعش – ارتش شیطان درجمهوری تاتارستان منتشر شد

کتاب داعش – ارتش شیطان درجمهوری تاتارستان منتشر شد

اداره دینی مسلمانان جمهوری تاتارستان در فدراسیون روسیه به تازگی کتاب داعش – ارتش شیطان را به دو زبان روسی و تاتاری منتشر کرده است. به گزارش پرس شیعه؛ اداره دینی مسلمانان جمهوری تاتارستان کتاب «داعش – ارتش شیطان» را...