ضراب اتهام دور زدن تحریم های ایران را رد کرد

ضراب اتهام دور زدن تحریم های ایران را رد کرد

رضا ضراب تاجر ایرانی - ترکیه ای اتهامات مبنی بر تلاش برای نقض تحریم های ایران را رد کرد. به گزارش پرس شیعه به نقل از یو اس ای تودی، «رضا ضراب»، تاجر ترکیه ای متولد ایران که متهم به نقض تحریم های ایران از سوی آمریکا است روز...